Home

Sociologi program antagningspoäng

Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Poängen kan variera från termin till termin och poängen kan sjunka om det blir reservantagning. Termi Höstterminen år 2020 hade Sociologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng Höstterminen år 2019 hade Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi vid Södertörns högskola antagningspoängen 18.96 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng

Antagningspoäng för Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras. Sociologi ger dig verktyg inom teori och metod så att du kan analysera samhället och olika sociala sammanhang. För dig som är antagen VT202 Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida: Antagningsstatistik på uhr.se. Om sökfunktionen I UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008

Antagningspoäng för Kandidatprogram för sociologisk

 1. Sociologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att studera samhället, sociala relationer och människors handlingar. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av hur socialt liv kan utformas på olika samhällsnivåer, från övergripande samhällsstrukturer till enskilda individers livsvillkor
 2. ologi (Cultural Cri
 3. erna
 4. Antagningspoängen kan variera från år till år och det varierar också mellan olika program. Det beror helt enkelt på hur många som söker vid tillfället och vilka meriter de sökande har. Se tidigare meritvärde för program här
 5. en 2020 - 3 st. - (streck) = ingen antagen i gruppen. * (stjärna) = alla antagna i gruppen. Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell ter

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Athena bygger på ett program som heter Itslearning och så heter även den mobilapp som hör till och som du kan ladda ner till din mobil. Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på utbildningen statistik.uhr.se Termin 2: grundkurser i sociologi, 30 hp Termin 3: fördjupningskurser i sociologi, 30 hp Termin 4: fördjupningskurser i Europakunskap, 30 hp Termin 5: metodkurs och examensuppsats i Europakunskap, 30 hp Termin 6: valfria kurser, t ex vid ett utbytesuniversitet i Europa eller praktik, 30 h Den första delkursen är en allmän introduktion till socio - vetenskapen om det moderna samhället. Delkursen utvecklar din sociologiska blick, dvs du får en förståelse för vad det innebär att anlägga ett kritiskt, sociologiskt perspektiv på olika fenomen Den sociologiska inriktningen fokuserar på sociala processer och skeenden. Under termin fyra och sex läser du kurser som tar upp relevanta ämnen för personalarbete i stort. Några exempel på ämnen som lyfts är genus och organisation, mångfald, retorik i konflikthantering, organisationspsykologi och gränslöst arbete

Sociologiprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite

Programmet består av kurser i sociologi 90 hp, nationalekonomi 30 hp och arbetsmarknadskunskap med management 60 hp. Du läser kurser inom arbetsmarknadsekonomi där du lär dig om hur utbud och efterfrågan på arbetskraft fungerar, om arbetslöshet och hur ekonomisk politik inverkar på arbetsmarknadens funktionssätt Programmet inleds med Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 högskolepoäng (hp). Därefter följer en kurs om Personalarbete I, 22,5 hp där centrala områden som personalekonomi och psykologi, med inriktning mot organisations- och arbetslivsfrågor ingår Denna utbildning inleds med grundkurser i psykologi, sociologi och kriminologi. Därefter väljer du ett av dessa tre huvudområden, som du läser till kandidatnivå och tar examen i. Programmet innehåller även kurser i bland annat juridik och bemötande. Mer om utbildningens innehåll. Beteendevetarens arbetsmarkna Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang. Här möter du kompetenta forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med utgångspunkt i en mängd olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor - ofta i samverkan med externa aktörer

Antagningspoäng för Sociologiprogrammet vid Umeå

Välj inriktning - sociologi eller socialpsykologi. På programmet väljer du att läsa sociologisk eller socialpsykologisk inriktning, men stora delar av utbildningen är samma oavsett inriktning. Det innebär att alla programmets studenter har många gemensamma kunskaper efter utbildningens slut Kandidat i samhällsanalys omfattar 180 högskolepoäng (hp) och leder till en kandidatexamen med sociologi som huvudområde. Programmet inleds med kursen Sociologi, grundkurs, om 30 hp. Kurserna läses därefter i den ordning som anges under föregående rubrik 1. hur är det skillnad mellan beteendevetenskap, sociologi och socionom program? 2. Från vad jag vill jobba på framtiden vilket program tycker ni att passa mig bäst? (Även om har jag läst några psykologi kurser men jag kan inte tänka mig att plugga vidare hel psykologi program :( det är ganska svårt, tycker jag) 3 Antagningspoäng. Här hittar du länkar till tidigare års lägsta antagningspoäng för de olika programmen. Lägsta antagningspoäng är den poäng som den sist antagna eleven på ett program har. Antagningspoäng för ett program kan variera från år till år, beroende på hur många som söker programmet och vilka betyg eleverna har

Antagningspoäng för Personalvetarprogrammet, inriktning

 1. . Hur många som kom in på en specifik utbildning. Vilket som var den lägsta antagningspoängen (jämförelsetal) som krävdes till en viss utbildning för att bli antagen
 2. Antagningspoäng. På elevantagningens webbplats hittar du antagningspoäng från tidigare år. Där presenteras det jämförelsetal som den sist antagna på respektive program hade vid respektive antagning
 3. 1. Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 h
 4. Antagningspoäng Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi Södertörns högskola. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng
 5. st 60 högskolepoäng, dvs. ett års heltidsstudier, som bedrivs under första och andra ter

Programmet syftar till att utveckla ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och förmåga till omvärldsanalys samt fördjupa dina ämneskunskaper i sociologi. Programmet leder till en filosofie masterexamen, huvudområde sociologi (Degree of Master of Science (Two Years), Major: Sociology) Antagningspoäng 2020. Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå hittar du här (med reservation för eventuella fel). Vill du veta hur resultaten såg ut för andra lärosätens utbildningar kan du besöka Socialt entreprenörskap är en av våra profiler (utbildningar) som ryms inom Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap. Det är en utbildning som... Är du intresserad av hur samhället fungerar och hur människor påverkas på olika sätt av det som sker lokalt och.. Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola Programmet omfattar 60 högskolepoäng (hp) och leder till en magisterexamen. Programmet inleds med kursen Sociologi, Samhällsanalys: teori och metod, 30 hp. Kursen behandlar konstruktionen av sociala problem

Ny inriktning från och med hösten 2017. I den här inriktningen läggs fokus på individ och grupp och hur... Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område... Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med välfärdsfrågor och social förändring. VT 2021. HT 2021. VT 2022. Socionom, 210 hp. VT 2021, Helfart, Norrköping. Stängd för sen anmälan. Studiestart. VT 2021

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav successiv fördjupning om 90 högskolepoäng i något av huvudområdena kulturgeografi, sociologi, statskunskap, historia, genusvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan Vad gäller ekonomutbildningar var den högsta antagningspoängen till ett program 21,70 och den lägsta 14,10. För civilingenjörer var gapet ännu större från 22,30 poäng till 12,19 poäng Sociologi SKOLFS 2010:143, utges av Skolverket Sida 4 av 7 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation Studera hos oss. Är du kanske en blivande sociolog, arbetsvetare, kriminolog, personalvetare, konfliktlösare eller intresserad av teknik- och vetenskapsstudier? På vår institution möter du forskare och lärare med stort samhällsengagemang som med utgångspunkt i olika perspektiv tar sig an aktuella forskningsfrågor - ofta i samverkan.

Sociologi - Kandidatprogram Lunds universite

Masterprogram i sociologi - Stockholms universite

Forskarutbildningsämnet sociologi. Forskarutbildning i sociologi i Örebro har bedrivits sedan universitetsbildandet 1999. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med doktorsexamen (240 hp) och en som avslutas med licentiatexamen (120 hp). Utbildning på forskarnivå bygger på de kunskaper studenterna fått inom. Det innebär att psykologen ska ha breda kunskaper som täcker in följande områden: utvecklingspsykologi, kognitiv och biologisk psykologi, socialpsykologi och sociologi, vetenskapsteori och forskningsmetoder, grupp- och organisationspsykologi, idrottspsykologi, personlighetspsykologi, psykopatologi samt psykoterapi

Du anmäler dig på antagning.se. Så här gör du: Om du redan är student och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in på antagning.se. Om du inte har ett studentkonto sedan tidigare ska du skapa ett konto på antagning.se. Prioritera dina val och gör din anmälan. Kontrollera om du behöver ladda upp dokument som styrker. Processtekniska Gymnasiet,Industritekniska programmet IN - Processteknik 180.00 207.65 157.50 207.63 120.50 203.52 2017-09-20 - Antagningsår 2017 1)Alla behöriga sökande är antagna 2)Enbart test 3)Ingen antagen på poäng 4)Till Introduktionsprogram görs ej preliminärantagning 5)Placering sker manuellt, ingen antagningspoäng År 1. HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp. - Moment 1: Introduktion och vetenskapligt arbete, 6 hp. - Moment 2: Arbetslivets utveckling, 4,5 hp. - Moment 3: Organisationer och HRM, 4,5 hp. Beteendevetenskapliga grunder - Social- och Gruppsykologi, 7,5 hp. Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik 7,5 hp

Sociologi I - Stockholms universite

Antagningsstatistik - Linköpings universite

Program går att läsa på tre nivåer - förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå. Om du inte har läst något på universitet eller högskola tidigare kan du välja utbildningar på grundnivå eller förutbildningsnivå. Har du redan högskolepoäng kan du söka till den avancerade nivån Med sociologi som huvudämne lär du dig att kritiskt reflektera kring olika företeelser i samhället och att se sambanden mellan dem, med koppling till det program du läser. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om samhällets organisering, politisk och social organisering och social hållbarhet i socio-ekonomiskt utsatta områden För att få mer information om utbildningen Sociologi, masterprogram från Linnéuniversitetet, fyll i följande uppgifter: Fyll i med Facebook This field is used for controlling automatic form submits Kurser och program. Accelerering av system med programmerbara logikenheter, 10 hp (1DT109) Additiv tillverkning i metalliska och keramiska material, 10 hp (1TM106) Adhesion och mekaniska egenskaper hos dispersioner och polymera material, 4 hp (1KB315) Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp (2FE944

Förstå samspelet mellan människan och samhället lnu

Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp. Arbetsterapeuter arbetar med hälsa och utveckling för personer i alla åldrar som på grund av sjukdom, skada eller av andra orsaker upplever begränsningar i sina vardagsaktiviteter. Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen. Socialpsykologi är en vetenskap som definieras av Gordon Allport som ett försök att förstå och förklara hur en människas tankar, känslor och handlingar påverkas av den faktiska, inbillade eller underförstådda närvaron av andra. [1] Vissa menar att socialpsykologi är en blandning av psykologi och sociologi, och talar man om socialpsykologi kan man dels mena en disciplin inom. 60 lediga jobb inom sökningen sociologi från alla jobbmarknader i Sverige. Sök och hitta drömjobbet nu På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen Där har antagningspoängen höjts något vid samtliga lärosäten (se Tabell nedan). Den största ökningen i den gruppen står Umeå universitet för. Där har antagningspoängen höjts från 21,56 i fjol till 21,88 i år. I urvalsgrupp BII, alltså betyg med komplettering, har förändringarna skett åt olika håll vid olika universitet

Utbildning Sociologiska institutione

Genom medicinteknik kan du rädda liv och förbättra framtidens hälsa med avancerad teknik och artificiell intelligens. Vården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och din innovationskraft kommer att bidra till lösningarna i en globalt växande framtidsindustri. Den tvärvetenskaplig Utbildningen i sociologi på avancerad nivå förbereder för såväl forskarstudier i sociologi som för kvalificerat arbete inom sociologisk utredningsverksamhet och samhällsplanering. Inom ramen för programmet kan du i stor utsträckning själv välja bland de kurser som ingår i utbudet utifrån eget intresse och framtida behov Lägsta antagningspoäng Urval 1, vårterminen 2000 840001 ARBETSVET PROGRAM 70 15,05 6 3,86 34 4,00 2 1,20 14 1,50 14 840005 SOCIOLOGI O SOC UTV 70 15,47 18 4,00 22 4,00 2 1,20 14 1,40 14 840301 SJUKSKÖT.PROG. HALMS 30 15,75 8 4,13 8 3,00 1 1,30 6 1,50 6 840302 SJUKSKÖT.PROG Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i sociologi. Möjligheter att studera vidare. När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i Hälsa och livsstil, 120 hp på Högskolan i Halmstad. Arbetsli

Teori, praktik och personlig utveckling. I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik Universitets- och högskolerådet tar fram antagningsstatistik för alla universitet och högskolor. Här hittar du statistik över antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget. Antagningsstatistiken visar utfallen vid urval 1 och urval 2 Lägsta antagningspoäng Urval 1, höstterminen 2004 SOCIALPSYK PROGRAM HÖGSKOLAN I SKÖVDE 70 17,08 40 4 2 1,2 14 1,4 14 SOCIO.PR SOC.OMS Ö/U UMEÅ UNIVERSITET 25 14,66 14 3 1 0,8 5 0,9 5 UTB F SOCIOLOGI LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 60 15,08 34 3 2 0,8 12 0,9 1

Antagningspoäng Lunds universite

Program & kurser - Södertörns högskola. Lärare, polis & socionom Sociologi, psykologi & pedagogik Ekonomi, juridik & informatik Statsvetenskap, förvaltning & internationella relationer Miljö, turism & naturvetenskap Journalistik, medier, kommunikation & medieteknik. Retorik, svenska, engelska & romska studier Bibliotekarie, litteratur, konst &. Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till

Brukar man kan kunna på något sätt svara på hur mycket poängen kan variera till ett program? Jag planerar till exempel att söka till en utbildning som hade 20.00 lägst förra antagningspoängen, jag som av en dum anledning inte valde kurser som ger mig meritpoäng utöver områdeskurser i gymnasiet kommer endast upp i 19.5 med meritpoäng (gick ut med 18.5) Grundläggande vetenskapsteori för sociologi. 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0046A. Kursen behandlar vetenskapsfilosofiska grundantaganden på vilka dagens sociologiska forskning baseras. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 -. Öppnar 2021-09-15 Våren 2022 Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka Olika antagningspoäng för olika utbildningar. Precis som när du söker till gymnasiet är olika utbildningar på eftergymnasial nivå olika svåra att komma in på. Byter du skola men läser samma program så kan du ta med dig de betyg du redan har fått

Sociologi, kandidat Luleå tekniska universitet, sociolog

Längden på utbildningarna brukar vara ungefär två år och en stor del av utbildningstypen utgörs av praktik. Utbildningar inom beteendevetenskap som ges inom Yrkeshögskolan riktar sig främst mot behandling och rehabilitering Lägsta antagningspoäng, urval 2, höstterminen 2001 * Samtliga sökande i urvalsgruppen har antagits inriktning mot sociologi 9 17.90 3 4.75 1 4.00 1 1.80 2 1.90 2 Göteborgs universitet 650092 Marint program 120/160 p,. Nu har tusentals svenskar fått sina antagningsbesked till högskolan. Statistiken avslöjar vilket program som kräver högsta möjliga betyg - och vilket som inte ens kräver godkänt i alla ämnen Antagningspoäng 1)Alla behöriga sökande är antagna 2)Enbart test 3)Ingen antagen på poäng 4)Till Introduktionsprogram görs ej preliminärantagning 5)Placering sker manuellt, ingen antagningspoäng

Antagningspoäng (prel) = Preliminär antagningspoäng vilket motsvarar den sist antagna elevens betyg. 1 = Alla behöriga sökande är antagna. 2 = Enbart test. Utbildningen har inte antagning på betyg utan enbart på test. 3= Ingen antagen på poäng NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm är en skola för dig med ambitioner, viljan att studera och med siktet inställt på universitet och högskola Du kan välja att specialisera dig inom: freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap, statsvetenskap, pedagogik, psykologi, sociologi och socialt arbete Antagningspoäng till samtliga universitet och högskolor hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida: Antagningsstatistik på uhr.se. Om sökfunktionen I UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 200 De preliminära antagningspoängen kan ge en fingervisning om vilket meritvärde som krävs för att komma in på ett program. Här finns alla årets poäng för våra utbildningar listade. Preliminära antagningspoäng 2020 för DBGY i Varberg Här är de preliminära antagningspoängen och medelpoängen för varje program och profil Här hittar du gymnasium med Samhällsvetenskapsprogrammet i Malmö

På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare Programmet har en starkt internationell profil. Det återspeglas genom att utbildningen fokuserar på globala samhällsfrågor och relationer, att du i utbildningen läser med utländska studenter, och att det finns möjligheter till en eller två terminers studier och praktik utomlands. Första årets kurser ges helt på engelska

Sociologi; Ledarskap och organisation; Psykologi 2a; Kommunikation; Samhällskunskap 2; Programfördjupning 300 poäng. Pedagogiskt ledarskap; Internationella relationer; Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Poängplan samhallsvetenskapsprogrammet_ht2020.pd Det här programmet är unikt i Sverige. Byggingenjör. 180 hp. Anmälan stängd. Som byggingenjör är du med och skapar morgondagens samhälle och de fysiska miljöer som vi vistas i genom hela livet. Byggingenjörsprogrammets två inriktningar förbereder. Antagningspoäng (slut) = Slutlig antagningspoäng, vilket motsvarar den sist antagna elevens betyg. Vid ansökan till program med färdighetsprov ingår även provresultatet i denna summa, d v s summan av den sist antagna elevens slutbetyg och eventuella provresultat. Medelvärde (slut) = Utbildningens medelvärde, vilket motsvarar medelvärdet a Om du letar efter en utbildning som lönar sig för både dig och samhället kan du hitta rätt redan idag. Sök bland våra program och kurser Siffrorna är hämtade från antagningspoängen för läsåret 2018/2019. Det betyder att det kan både bli enklare eller svårare till dem som startar gymnasiet 2019. Antagningspoängen räknas på de 16 bästa betygen. Hur du räknar ut meritvärdet ser du längre ner. Ett A ger 20 poäng, B 17,5, och så vidare. 16 stycken A ger 320 poäng Schema & kurslitteratur, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet Under uppdatering, korrekt information kommer senar

 • Metrosexual meaning.
 • Film om cancersjuk tjej.
 • Religiös böjelse.
 • Mörkläggande rullgardin 160 cm.
 • Free gym pictures.
 • Map of Camden.
 • Finland Kela.
 • Rosenrot och fertilitet.
 • M9 Bayonet Fade.
 • De finns i ekor.
 • Gravid vecka 40 trött.
 • Fahrrad Versandhändler.
 • Sushimatta.
 • Rullgardin fjäder.
 • Borrmall Jula.
 • Hemköp Mörby jobb.
 • FSJ DRK Baden Württemberg.
 • Flowery kampanjkod.
 • Uppgradera Windows 7 till Windows 8 gratis.
 • Fördelar med pennan.
 • Canada time zone.
 • FC Bayern Tickets.
 • NetOnNet Malmö.
 • Stadtwerke Winsen (Luhe).
 • Nyproduktion Göteborg Hisingen.
 • Delano mittagstisch.
 • Hårolja apoteket hjärtat.
 • Zitate Ehre und Respekt.
 • English National Opera address.
 • Verpflegungsmehraufwand.
 • Pringles gram.
 • Elbphilharmonie Tag der Orgel 2020.
 • Boomerang shows.
 • X Factor Judges 2015.
 • Queen Mary of Teck.
 • Giveon instagram.
 • Brisbane klimat.
 • Kia Ceed 2017.
 • Nividas synundersökning.
 • Kär i bästa vän.
 • SM tyngdlyftning 2020 resultat.