Home

För mycket järn i vattnet symtom

Järn i vattnet kan vara problematiskt Det medför normalt ingen hälsorisk, men risk finns för missfärgning av textilier och sanitetsporslin. Det kan även leda till slambildning i ledningar, igensättning och dålig lukt, detta kan vara problematiskt även vid lägre halter än vad Livsmedelsverkets rekommendation är avseende enskild dricksvattenförsörjning (< 0,50 mg/l) Är det farligt att dricka vatten med mycket järn i? Nej, det är i regel inte farligt att dricka järnhaltigt vatten. Vid extremt höga järnhalter kan dock barn och djur bli förgiftade. De får då symptom så som: Diarré; Aptitlöshet; Trötthet; Värk i kroppe - Analyserna visade järnhalter på mellan 1,1 och 2,87 milligram järn per liter vatten, berättar Ingegerd Rosborg. Rosborg, som även är näringsterapeut, berättar om två personer som kommit till hennes mottagning i Kristianstad med likartade symtom. - De var utmagrade, hade diarréer och kände trötthet och värk i kroppen Inte nödvändigtvis - beläggningarna bekräftar hög järnhalt i vattnet och problemet löses med ett 10 tums järnfilter innehållande en aktiv avjärningsmassa. Oavsett halterna av järn och mangan är det upp till två hushåll samma filterstorlek som löser problemet korrosionseffekt. För mycket järn via dricksvatten diskuteras sällan. 1. Åtskilliga kor och kalvar dog på en gård, efter kraftiga och blodiga diarréer, aptit- och viktförlust, apati och förlamning. Vattnet visade vid analys mycket hög Fe-halt, 1,3 mg/l. Delar av mag/tarmsystemet var inflammerat på fyra obducerade kalvar. När bonde

Finns ofta i grundvatten och kan medföra utfällningar, missfärgning, smak och dålig lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre halter än vad riktvärdet anger. Förekomst av järn medför normalt ingen hälsorisk Men för mycket järn i vattnet kan ge upphov till dålig smak, missfärgning av tvätt & sanitetsporslin samt igensättning av ledningar. På längre sikt kan för hög koncentration av järnintag leda till bl a magsmärtor, illamående och trötthet. Järhalten bör vara under 0,50 mg/l För mycket järn i vattnet symtom När järn kommer i kontakt med luft oxideras det av luftens syre, härigenom färgas vattnet rött/brunt när det får stå en stund och kan även sjunka ner till botten Att järnbrist kan ge upphov till trötthet är något som de allra flesta är medvetna om. Att ett överskott av järn i kroppen kan ge liknande symtom är dock okänt för de allra flesta. Ändå är familjär hemokromatos, som sjukdomen heter, mycket vanlig i Sverige och sannolikt är sjukdomen underdiagnostiserad Överskott av järn: För mycket järn i vatten och jord kan ge manganbrist, eftersom dessa ämnen konkurrerar vid upptagning i växten. Åtgärd : plantera om i ny jord och vattna med regnvatten . Kalciumbris

Är järn i vattnet farligt? - Vattenreningsgruppe

- Hur stora symtomen blir beror på hur mycket järn som lagras in i kroppen. Det kan vara diffusa symtom som ledbesvär eller en onormal trötthet och det allra vanligaste är att hemokromatos upptäcks när patienten söker läkare för att han eller hon känner sig väldigt trött eller vid provtagning under en vanlig hälsokontroll Vid sjukdomarna hemosideros och hemokromatos (se nedan) ansamlas för mycket järn i vävnaderna. Järn lagras i levern, huden, hjärtat, mjälten och bukspottkörteln. Det finns tusentals svenskar som lider av hemokromatos utan att veta om det. Det finns inte tillräckligt välfungerande friskvård och sjukvård med regelbundna hälsokontroller som kan upptäcka dessa sjukdomar

Symtomen vid mycket svår njursvikt är än mer tydliga. Järn kan hjälpa mot trötthet. med vätskedrivande läkemedel om du är svullen och har svårt att andas på grund av att kroppen samlar på sig för mycket vatten. Läkemedel, krämer och ljusbehandling vid klåda Vanliga symptom på järnbrist du bör känna till. 01 april, 2019. Utöver håravfall och konstant trötthet kan järnbrist orsaka symptom som kan blandas ihop med andra sjukdomar, såsom yrsel eller takykardi. Egenskaper hos och användning av kalciumkaseinat Brist på järn. Blodbrist på grund av för lite järn är vanligt och kan göra att du känner dig trött och orkeslös. Den vanligaste orsaken till blodbristen är att du har förlorat blod. Det kan till exempel vara vid mens eller om du har en sjukdom i magsäcken eller tarmen som ger blödningar Järn och mangan i vattnet ger upphov till annorlunda lukt och smak samt missfärgningar på porslin som exempelvis toalett, handfat eller badkar Humus är inte farligt för hälsan, men för de boende i ett hus med humushaltigt vatten tenderar livskvaliteten att sjunka ganska snabbt

För den som i medelåldern blivit sjuk av sitt järn innebär behandlingen att den kan ta lång tid, men att orkeslöshet och trötthet brukar försvinna och att leverproverna brukar bli alldeles normala. Detta brukar upattas särskilt av de som ibland i åratal blivit misstänkta för alkoholism på grund av avvikande levervärden Börjar bli lite orolig för min man, han har varit hos olika doktorer nu på sista tiden. De har konstaterat höga värden av järn, över 1000 mikrogram. Låga värden av testosteron. Högt blodtryck. Han har varit väldigt trött det sista halvåret/året. De upptäckte även inflammationer i magsäcken och tunn Järn och mangan missfärgar och påverkar vattnets lukt För mycket järn i vattnet kan uppkalla symtom såsom:. Bevaka Svara Nytt ämne. Anlitar du dem kommer du säkert bli nöjd! Mvh Jari Gilla Gilla. Första inlägget När man dricker för mycket vatten tar cellerna upp vattnet och svullnad bildas i inre organ, bland annat i hjärnan. Symptom på vattenförgiftning Värre förgiftning kan leda till förvirring, kramper, koma och i värsta fall döden

Vattenbehandling mot järn i vatten med bruna beläggningar

 1. eralanalys. Symptom på kopparöverskott: Försvagat immunförsvar; Depression; Extrem trötthet; Fobie
 2. Samma prover togs och hälsoenkäten fylldes i även för dessa. RESULTAT. Symtom I medeltal drack kvinnorna med surt brunnsvatten 1,43 liter per dag, medan de med basiskt drack 1,58 liter per dag. Antalet symtom på hjärta / kärl var mer än dubbelt så stort bland kvinnor med vatten som höll pH under 6, nämligen 18 m o t 10
 3. När vattnet är missfärgat och lämnar bruna avlagringar i toalettstol, tvättfat m.m. så innehåller det järn. Om vattnet känns lite oljigt och lämnar små svarta prickar i tvättfat eller om vittvätten blir gråaktig innehåller det mangan. Järn och mangan är två ämnen som oftast finns i vattnet tillsammans men i olika halter
 4. Det finns mycket järn & mangan i vattnet (vattenprov togs igår & skickades iväg) men det syns tydligt i handfat, smakar skit, färgat håret & kläder orange osv.. Står ett sandfilter mot just dessa problem, som krävs för att denna avjärningsprocess ska kunna fungera som avsett
 5. Problem vid järn i vatten kan dock uppstå vid såväl lägre som vid högre halter. Förekomst av järn medför ingen hälsorisk, men kan ge missfärgning av tvätt och sanitetsporslin, samt igensatta ledningar

Jag har väldigt mycket järn i mitt vatten, vanligt här i Skåne, vattnet från egen brunn lukter till och med järn, Jag har inte kommit så långt i min inlärningsprocess så jag har börjat bry mig om detta eftersom det öl jag gjort så här långt har smakat utmärkt utan bismak av järn eller annat. det är väl bara ytterligare ett bevis på att även en nackad höna kan hitta ett. Tarmen har ett relativt välutvecklat regleringssystem för att ta upp så mycket mangan som kroppen behöver. Därför innebär förhöjda halter av mangan i dricksvatten i regel ingen hälsorisk. Regleringssystemet för mangan överlappar med det för järn och vid minskade depåer av järn i kroppen (vanligt hos menstruerande och gravida kvinnor) ökar upptaget av mangan parallellt med upptaget av järn Den ambitiöse kan fermentera sina mest järnrika grönsaker. Mjölksyran som bildas bidrar till ett markant ökat upptag av järn! Kan jag ta järntillskott i förebyggande syfte eftersom löpare utgör en riskgrupp? - Man bör inte ta järntillskott i förebyggande syfte då det kan vara skadligt att få i sig för mycket järn Det järn som finns i grönsaker och kornprodukter tas inte upp lika lätt i tarmen. Därför är det nyttigt för dig att äta kött någon gång ibland och se till att få mycket C-vitaminer. De ökar nämligen järnupptagningen från kornprodukter, frukt och grönt

Norra Skåne Det är få som vet att mycket järn i vatten

 1. Alltså, jag funderar lite bara, kan man få i sig för mycket järn och skulledet i såfall vara skadligt pångt vis (förutom att man riskerarförstoppning) Jag har ju gåttöver tillBlutsaft (fastNaturapotekets variant som heter nåt annat) och det står 15ml (1 msk) per dag, men någon \gravid-dos\ finns inte angiven
 2. intolernas på den tiden och kände att det borde finnas ett program inom Paleo och AIP med inriktning på hista
 3. Ammonium kan indikera att vattnet påverkas från avlopp eller likvärdigt men förkommer även naturligt. Syrefattigt vatten i samband med Järn eller Humus ger ökade risker för ammonium. Höga halter Ammonium ökar risken för nitritbildningar samt lukt
 4. Järn och mangan förekommer rikligt i jordskorpan där de löses i genomströmmande vatten och hamnar i grundvattnet. Järnet, som inte är hälsofarligt i sig, ger däremot rostbruna beläggningar på sanitetsvaror, disk, tvätt och kan även orsaka igensättning av rör. Ett järnfilter löser problemet med för hög järnhalt i vattnet
 5. 6,1 är lite lågt för att du ska klara så höga järntal, mangan kräver mycket högre pH-värde. Du har dessutom lite för högt humusvärde (COD). Svavelväte, mangan, järn och humus är alla syreförbrukande ämnen och utan ytterligare syreaktivering blir det svårt att få ditt filter att fungera. Vilka är det som har gjort vattenanalysen
 6. Symtom på järnbrist. Järnbrist kan uppstå om man förlorar mer järn än vad man får i sig från kosten, vanligtvis genom blödning. Då kommer kroppens järnreserver att tömmas och hemoglobin kan inte längre nybildas. Då uppstår blodbrist (anemi) och man blir typisk sett blek, trött och andfådd med nedsatt immunförsvar
 7. Hur mycket CO₂? Koldioxid är bra, men för mycket kan skada akvariet. Då sjunker vattnets pH-värde för lågt. Var uppmärksam på de olika tiderna på dagen när du mäter koldioxiden. Växterna bearbetar bara koldioxid när det är ljust. Detta innebär att väldigt lite CO₂ bryts ner i vattnet över natten

Vanliga frågor Bravatten

Lågt hb-värde - blodbrist/anemi. I värsta fall kan järnbrist leda till blodbrist, eller anemi som är det latinska namnet. Vanliga symptom är bland annat trötthet och orkeslöshet, yrsel, hjärtklappning och öronsus. Lider du av blodbrist innebär det att du har en låg halt av blodfärgämnet hemoglobin, som förkortas hb Även om det inte är giftigt kan närvaron av järn i hushållsvatten leda till obehagliga luktar, färgade tvättar, missfärgade vattenbehållare och till och med igensatta rör. Dock kan dessa symtom också vara orsakade av icke-järn / järnstenar. För att mäta den totala mängden järn i vatten kan du använda ett färgförändrat testremsats för att detektera halterna av. Hur mäter man järn i vatten Medan inte giftiga, kan förekomst av järn i hushållsvatten leda till obehagliga lukter, målat tvätt, missfärgade avrinningsområdena och även igensatta rör. Dessa symtom kan emellertid också orsakas av icke-järnmetaller/ferric mineraler. För att mät

Läs mer om vatten och vanliga vattenproblem - Svensk

Dessa symtom kan emellertid också orsakas av icke-järnhaltiga mineraler. För att mäta den totala mängden järn i vatten kan du använda ett färgskiftande testremssats för att upptäcka halterna järnjoner i vattnet. Testremsorna är belagda med föreningen 2,2-bipyridin, som bildar en mörk, mycket synlig komplex molekyl med Fe (II) Enligt Virtual Medical Webbplatsen är illamående ett tecken på höga halter av kalcium i blodet. Höga kalciumnivåer störa aptit och hur en person känner när han äter. Dehydrering kan också ställa in som en följd eftersom dricka vätska också kan komma med på illamående hos personer som har detta tillstånd Dumpingsyndrom är obehagliga symtom som uppstår till följd av att magsäcken släpper igenom för mycket innehåll på för kort tid direkt till tunntarmen. Tillståndet uppstår ofta efter operationer på magsäcken, som till exempel gastrisk bypass

Mycket järn i vattnet farligt - när järn kommer i kontakt

Runtom i världen har arsenik i dricksvatten uppmärksammats för att orsaka allvarliga hälsoproblem. Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berg och jord, även i Sverige. I regel är dock halterna mycket låga. SGU har undersökt arsenikhalterna i vattnet från enskilda, bergborrade brunnar runtom i landet. Risken för förhöjda halter finns, inte helt oväntat, i områden där. Symtom: Du känner dig sjuk; Feber; Illamående; Ont i sidan av magen och/eller ländryggen; Svider när du kissar; Behöver kissa ofta; Du kan även få andra symtom; Är du gravid och misstänker njurbäckeninflammation eller blåskatarr ska du alltid söka vård . Det kan vara farligt både för den gravida och för fostret. Behandling Grundnivån för järn i dricksvatten är 0. 3 mg /l, vilket är mycket högt men inte farligt. På denna nivå har vattnet en klart obehaglig smak och dålig lukt och hushållsapparater tenderar att bli betydligt färgas med rödaktiga eller bruna skala. De flesta hushåll nivåer närma er inte 0,3 mg /L, men det är inte ovanligt Behovet av järn beror inte bara på vad man äter just nu, utan även på hur mycket järn kroppen lagrat sen tidigare i järndepåerna. Även om kroppen har lättare för att ta upp järn från maten än från ett kosttillskott kan det vara svårt att få i sig tillräckligt med järn via maten Då kan du få i dig för mycket koppar. intervall för kopparintag. Hos vuxna har studier från Chile visat att symptom på illamående börjat uppträda vid 4 mg/l hos kvinnor och vid 6 mg/l hos män (Araya, 2003) för mycket järn i kroppen symtom. för mycket järn i kroppen symtom Många har dock för mycket koppar i förhållande till zink

Jag hoppas att mitt arbete kan bidra till att företaget får en bättre förbehandling av sitt vatten och att de har nytta av tekniken. Grundvatten pumpas upp och passerar genom en teknisk förfiltrering som Alan utvecklat för att minska halterna av mangan och järn i vattnet. Målet är att ta bort hälften av halterna i vattnet Även citronsyra fungerar som medel, men då bör du köra diskmaskinen med enbart vatten en eller ett par gånger efteråt för att få bort lukten Risker och symtom från för mycket järn i vattnet. medan barn mellan 7-10 år i sin tur bör få i sig 1,5 mg. Mangan är likt järn inte en farorisk för vuxna människor då vårt tarmsystem har ett reglersystem som endast tar upp den. Tappar mycket hår; Frontal (pannan) huvudvärk ; Premenstruella symtom (se samband med Koppar och Östogen) Zinkbrist som leder till matsmältningsproblem på grund av att ensymsystemet slås ut, leverns förmåga att utsöndra koppar minskar. Zinbrist kan även göra att man har svårt att omvandla fettsyror som är viktig för hjärnan och. Vatten kan ha höga halter. Den maximala toleransgränsen för järn ligger på 3000 milligram per 100 gram kroppsvikt och dag. Det finns inte några rapporterade fall av järnförgiftning trots att järnvärdena i grovfodret kan vara höga läkemedel för att minska mängden järn i kroppen. Blod- värdet och hur mycket järn som ansamlats i kroppen brukar mätas regelbundet hos personer med svåra former av thalassemi. Personer med hjärtsvikt kan behandlas med läkemedel. Barnens tillväxt följs eftersom långsam tillväxt kan vara symtom på blodbrist

För mycket järn i vattnet symtom för mycket järn i

•Järn behövs för mer än hemoglobinbildning i erytrocyter •Erytrocytproduktion högst prioriterat •Symtom på järnbrist kan uppkomma innan Hb börjar sjunka •Trötthet, försämrad muskelfunktion, slemhinnebesvär (t ex munvinkelrhagader), restless legs 2019-06-17 ACO 4 I många länder är det brist på rent sötvatten. För att det helt enkelt har tagit slut eller för att det inte går att använda det, för att det är smutsigt och förorenat. 5.2 Vatten har ovanliga egenskaper. Vatten fryser till is vid: 0 o C. Is smälter till vatten vid: 0 o C, vatten börjar koka vid: 100 o C och blir till ånga Järn har många antagonister som gör att det är svårare för kroppen att ta upp det. Några av dem är rökning, svart te, kaffe, kakao, mjölk och fytinsyra. Mjölk är extra hämmande på grund av kalciumet och att det inte finns speciellt mycket järn i det. Röka, dricka kaffe, te eller äta choklad bör man inte göra i samband eller precis innan/ efter man äter järn

Om man får i sig för mycket koppar börjar man ofta få diarré och man kan också kräkas. Finns det några symtom på brist av koppar? Om man har för lite koppar i kroppen kan man få blodbrist eller anemi med ett annat ord. Barn kan få en störd benbildning och vuxna kan få en störd hjärnfunktion För mycket fluor kan leda till att benstommen förtjockas onormalt, Osteofluoros. Överdosering kan även leda till benskörhet, illamående, samt skapa fläckar på tänderna. För mycket fluor anses även skada tarmflorans nyttobakterier varför man bör undvika allt för fluorerat vatten. Överdosering tros även hämma flera enzymer

Trötthet - kan du ha för mycket järn i kroppen

om du har för mycket järn i kroppen eller en rubbning i kroppens användning av järn och symtom som kan tyda på en allvarlig allergisk reaktion: svullnad i ansiktet, saltsyra (pH-reglerare) och vatten för injektionsvätskor. Läkemedlets utseende Monofer är en mörkbrun, ogenomskinlig lösning avsedd för injektion/infusion Man lurar sig lite om man tittar på en vattenyta och ser olja på ytan så ser det ibland mycket mera ut än vad det är i verkligheten, för några droppar kan missfärga en hel pöl. Men du ser ju själv hur mycket olja det är och om du kan så kan du ju försöka avlägsna det från vattentäkten De svenska vattenverken arbetar ständigt med att rengöra inkommande grund- eller ytvatten för att därefter kunna leverera en ren och drickbar produkt till närliggande hushåll. Ibland händer det däremot att det finns en ökad järnhalt i vattnet. Vi tänkte därför berätta mer om hur du upptäcker järnhaltigt vatten samt hur man i vattenverken arbetar med att få bukt med detta

Näringsbrist på krukväxter - symtom och åtgärd Wexthuse

Det kan också missfärga dricksvattnet brunt och ge smak. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå vid såväl lägre som högre halter än vad riktvärdet anger. Innehåller vattnet för mycket järn och mangan kan detta åtgärdas. Idag finns bra metoder att minska järn- och manganhalterna i dricksvattnet Järn och mangan i vattnet ger upphov till annorlunda lukt och smak samt missfärgningar på porslin som exempelvis toalett, handfat eller badkar. Förutom att vattenledningssystem kan skadas av avlagringarna, så kan för höga halter vara giftigt - framförallt för barn

Hemokromatos - Wikipedi

Några ämnen som kan förekomma i högre halter i vissa berggrunder, eller orsakas av förorening, och som kan ge påverkan på djurhälsan är arsenik, bly, nitrat, koppar och järn. Effekt på djurhälsan varierar mellan djurslag och för mjölkkor ställs i nuvarande branschriktlinjer krav på ett urval av kemiska parametrar De högsta halterna järn återfinns i blodmat och gröna grönsaker. För ett högt intag av järn under en och samma måltid kan man kombinera magert kött som exempelvis lax med gröna bladgrönsaker och baljväxter. Tillför du även c-vitaminrika livsmedel till måltiden, paprika, bladpersilja eller apelsin, kan du maximera järnupptaget

tecken på järn överskott - Hälsa Tip

Men vid graviditet är järnbehovet ändå stort, eftersom modern då också ska försörja fostret med järn. Äldre personer som äter mycket lite eller ensidigt kan också få för lite järn. Järnbrist hos äldre kan ibland dock vara tecken på mag- eller tarmsjukdom. För mycket järn? Järn i större mängder kan vara giftigt. Tidiga symtom kan vara magont, kräkningar och diarré. Mycket höga doser av järn kan vara dödligt giftiga, speciellt för barn BAKGRUND Bristsjukdomar till följd av vitamin- eller mineralbrister är ovanliga i Sverige, och förekommer främst som sena följder till annan sjukdom. Brist på A-, E- och K-vitamin förekommer endast vid samtidig fettmalabsorption. Nutritionell brist på vitamin B12 ses först efter längre tids helt animaliefri kost. Vid alkoholmissbruk ses multipla vitaminbrister, och så gott som alla. Du har alltså problem med ditt enskilda vatten. Med svar på dessa frågor har vi nu en tydligare bild av vad problemet är. För att säga exakt vad som är ditt vattenproblem behöver du göra en vattenanalys, och därefter få hjälp att hitta rätt lösning

Mobilabonnemang hallon, vi hjälper dig hitta lägst pris påVinfat | mindre vinfat på 30, 50 och 100 liter kan ocksåVattenförorening

Järn behövs för att syre ska kunna transporteras i blodet och i musklerna. Vilka är symptomen på järnbrist? Symptom på låga järnnivåer och anemi är varierande, men det är vanligt med trötthet och orkeslöshet, yrsel, huvudvärk, hjärtklappning och koncentrationssvårigheter Man ser oftast inte järnbrist direkt även om det är på gång i kroppen. Det är för att exempelvis lever, benmärg och mjälte lagrar en del att ta till om det behövs. Andra symptom kan vara nedsatt prestationsförmåga, irritation, huvudvärk, sämre inlärningsförmåga och blekhet. Det finns två typer av järn. Hemjärn och icke-hemjärn Kroppen behöver järn för att tillverka hemoglobinet i våra röda blodceller. Hemoglobinet behövs för att transportera syret med blodet runt i kroppen. Vid brist på det här ämnet så skickas mindre syre ut till våra celler, vilket betyder mindre bränsle och ökad risk för symptom som trötthet behöver barn med mjölkallergi extra järn? Skrivet av Rose m Anna: För att: välling och gröt som köps i affären innehåller extra järn. När man gör egen gröt så finns det inte tillräckligt med järn i den. Då måste man se till att tillsätta det järnet på något annat sätt. Tex genom blodbrödet eller aprikospuren Järn, mangan, pH. Höga järn- och Höga fluoridhalter är svåra att komma tillrätta med. Vid höga halter kan fläckar på tänderna uppkomma och vid mycket höga värden kan fluoriden lagras i benvävnaden. Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet

 • Självklar sanning synonym.
 • Lund C ombyggnad.
 • Rickshaw svenska.
 • Structure of Mr Blue Sky.
 • Vendettan.
 • Efva Attling solglasögon dam.
 • Avangard Omsk website.
 • Haninge Kommun Heroma.
 • Tvins butiker Malmö.
 • Gädda Kanada.
 • Seat map klm boeing 737 900.
 • Svampkunskap Kristianstad.
 • Gift ved første blikk 2016.
 • Hjullastare målarbild.
 • Coeli Örebro.
 • Sverige Ryssland Karjala Cup.
 • Mspa Stenungsund.
 • Zirconium.
 • BBC iPlayer outside UK.
 • Casualconversation reddit.
 • Видове отровни змии.
 • Eduroam KI iPhone.
 • Godaste brödet någonsin.
 • Berättelser direkt ur livet.
 • Ford Mondeo 2 2 TDCi problem.
 • Kofta Baby 56.
 • CEWE Weihnachtskarten.
 • Håkan Nesser Filme.
 • Etikettskrivare Bluetooth.
 • Haibike elcykel.
 • Casall Yoga mat.
 • Touch screen display Raspberry Pi.
 • Öppningsstadiet häst.
 • Vascular EDS.
 • Susan Dey Wikipedia.
 • Get games for free.
 • Minecraft enchantment table language.
 • Utanförskap kriminalitet.
 • Väck inte den björn som sover.
 • Hur många följare måste man ha för att bli sponsrad.
 • Vinterferie 2017.