Home

Historia program universitet

Kandidatprogram i historia Kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller fyra terminers studier i historia. Fjärde terminen väljer du ett av tre spår med platsförturer till utvalda ämnen med inriktning mot kultur eller politik. Under den femte terminen har du möjlighet att studera utomlands eller profilera din utbildning Kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller fyra terminers studier i historia. Fjärde terminen väljer du ett av tre spår med platsförturer till utvalda ämnen med inriktning mot kultur eller politik. Under den femte terminen har du möjlighet att studera utomlands eller profilera din utbildning Programmet omfattar sex terminer heltidsstudier. Av dessa utgörs fyra terminer av obligatoriska kurser i historia: Historia I, Historia II, Kandidatkurs i historia och Historievetenskaplig tillämpningskurs. Den sistnämnda kursen, som avslutar programmet, innehåller förutom två teoretiska kurser tio veckor handledd praktik Kursen Historia I ger dig en grundlig översikt över människans historia, från stenåldern till nutiden. Den ger dig också en första inblick i historievetenskapens begrepp och metoder som är användbara inte enbart för vidare studier i historia, utan också för att kunna hantera olika komplexa samhällsfrågor

Kandidatprogram i historia Histori

Om programmet. På Historikerprogrammet studerar du hur människor och samhällen har förändrats över tid. Genom att analysera bakgrunder, orsaker och effekter av dessa förändringar får du perspektiv på ekonomiska, politiska och sociala system. Även kultur, ideologi och vetenskap analyseras i sina historiska sammanhang Historia studeras för att vi ska kunna förklara och förstå hur människor i olika tider har arbetat, levt, älskat, hatat och tolkat sin omvärld. Som student genomför du egna projekt och tränar på att kritiskt analysera historiska och idéhistoriska problem. Med en filosofie masterexamen i historia eller i idé- och lärdomshistoria kan du arbeta med. Kursutbudet inom idéhistoria vid Umeå universitet. Humanistiskt samhällsprogram, 180 hp Programmet för dig som vill analysera historien, förstå nutiden och påverka framtiden På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare Program och kurser. Undermeny för Program och kurser. Sök program och kurser. Program och kurser A-Ö. Utbildning på grundnivå. Utbildning på master- och magisternivå. Undermeny för Utbildning på master- och magisternivå. Utbildningar öppna att söka för alla typer av kandidatexamen. Forskarutbildning

Programmet ger en kandidatexamen inom huvudämnet historia. Programmet fokuserar på kultur och kulturskapande i bred historisk bemärkelse. Det handlar om människors föreställningsvärldar, identitetsskapande och de olika normer och värderingar som genom historien formats av individuella och kollektiva erfarenheter Programmet leder fram till en masterexamen inom historia. Det finns också möjlighet att avsluta studierna efter 60 högskolepoäng och erhålla en magisterexamen. Vidare studier När du avslutat studierna är du behörig att söka till studier på forskarnivå inom huvudområdet för din examen Därför är historia ett viktigt och angeläget ämne. Din uppgift är att förmedla den kunskapen till dina elever så att de kan förstå den tid som har varit och den tid vi lever i. Historia - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2021/2022 - Uppsala universitet Profilämnet historia. Historia är vetenskapen om människan som samhälls- och kulturvarelse i det förflutna. Studier i ämnet ger kunskaper om de stora dragen i Sveriges, Europas och världens utveckling ur ekonomiska, sociala, politiska och kulturella perspektiv, och inte minst hur dessa förhåller sig till varandra

Utbildningsplan Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia, 300 hp. Programmet omfattar 300 högskolepoäng (hp) och leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Utbildningen omfattar studier i utbildningsvetenskaplig kärna, ämnen och ämnesdidaktik Historia ger dig verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag, tillsammans med grundläggande kunskaper om historisk metod, källkritik och vetenskapliga begrepp Historiestudierna lär dig att analytiskt och kritiskt granska det du läser I programmet varvar du ämnesstudier i samhällskunskap och historia med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Samhällskunskap är ditt förstaämne och omfattar 120 hp, historia är ditt andraämne och omfattar 90 hp. Båda ämnena innehåller ämnesdidaktik

Historia - Kandidatprogram Lunds universite

Kultur och demokrati, masterprogram | Göteborgs universitet

Historieforskningen vid Linköpings universitet bedrivs vid flera institutioner. Ett historiskt forskarseminarium och forskarutbildning i historia finns på avdelningen för historia vid ISAK. Därutöver bedrivs historisk forskning i många tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, inte minst vid Tema Barn samt vid Centrum för lokalhistoria Uppsala universitet Historiska institutionen Utbildning. This page in English. Lyssna. Utbildning. Forskning. Samverkan med samhället. Kontakt. Open/close toolbar. Viktiga datum Historikerprogrammet vänder sig till dig som vill förstå såväl det förflutna som vår tid. Det är ett treårigt kandidatprogram där tre ämnen samarbetar: historia, idé- och lärdomshistoria samt ekonomisk historia. Programmet ger både en bred historisk orientering och successiva fördjupningar inom centrala områden Stockholms universitet Historiska institutionen SE-106 91 Stockholm. Fakturaadress Stockholms universitet Postbox 50741 202 70 Malmö Ref: skriv 104 + beställarens namn. Organisationsnr: 202100-3062 Vat.nr: SE202100306201. Telefon: 08-16 20 00 (vx) Fax: 08-16 75 48 E-post Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se. Studentexpedition. Studie. När du söker till oss väljer du ett av ingångsämnena: biologi, engelska, historia, matematik, samhällskunskap eller svenska. Ditt andra ämne väljer du under utbildningen. Linköpings universitet har många ämnen att välja bland. Nedan kan du läsa om möjliga ämneskombinationer och behörigheter

För att få behörighet till juristprogrammet krävs grundläggande högskolebehörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Historia 1b/1a1+1a2, eller Samhällskunskap A och Historia A. [1] Söktrycket har under lång tid varit mycket högt, vilket har medfört höga krav på gymnasiebetyg och/eller högskoleprovspoäng Inom programmet finns också en god uppföljning av tidigare studenters utbytesterminer, praktikplatser och fortsatta arbetsliv, något som har varit en bra inspiration och trygghet. Eftersom en kandidatexamen i språk, kultur och kommunikation kan leda till många olika yrken och miljöer har jag fått god vägledning genom att det finns en bra kommunikation inom programmet, både med. Den studerande ska under kursen utveckla kunskaper om grundläggande vetenskapliga, didaktiska och metodologiska frågor och överväganden inom historieämnet. Vidare utvecklar den studerande kunskaper om huvuddragen och utvecklingslinjerna i Sveriges, Nordens och världens historia, från forntid till nutid Vår forskning är både nationellt ledande och internationellt framstående. Ämnesområdet historia är definierat som ett av Stockholms universitetets ledande forskningsområden. Våra områden. Vår forskning kan kronologiskt delas in i medeltidshistoria, tidigmodern historia och modernhistoria

Historia handlar även om dåtida samhällstrukturer, människors köpvanor genom tiderna samt perspektivet mellan klass, etnicitet, genus och generation. Som student lär man sig att se samband och strukturer som följer oss idag genom att följa den utveckling som skett bakåt i tiden Universitet och högskolor; Högskoleutbildningen; Så styrs högskolesektorn; Forskning vid universitet och högskolor; Den svenska högskolans historia. Åren 1477-1900; Åren 1900-2000; Högskolan under 2000-talet; Kvinnornas universitetshistoria; Om lärarutbildnin Retorik, svenska, engelska & romska studier Bibliotekarie, litteratur, konst & estetik Religion, idéhistoria, filosofi & genus Arkeologi, historia, etnologi & arkivarie Alla program Alla kurse I denna kurs introduceras du för konstens tidiga historia från antiken till renässansen. Vi studerar bilder och byggnadsverk som har... Fristående kurser (grundnivå Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola

Program och kurser Stöd Malmö universitet Om oss . Om oss Kursen är flervetenskaplig med tonvikt på historia. Den syftar till att ge en grundläggande förståelse av fotbollens sociala och kulturella historia och dess plats i samhället Juristprogrammet är den populäraste utbildningen vid Uppsala universitet inför vårterminen 2019 Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning. I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden; ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom endast ett område har brukat benämnas högskola. Sedan 2010 är vetenskapsområdena avskaffade, och det är numera regeringen som beslutar om en statlig högskola har rätt att kalla sig universitet. Den äldre fakultetsindelningen har inte. De flesta programmen i listan är fritt tillgängliga eller är gratis för dig som anställd vid Lunds universitet. Vissa program är tillgängliga via Software Center, i andra fall kan du behöva kontakta IT-enheten för att få hjälp med att installera programmen. Licens vid LU. EndNote: Referenshanteringsprogra Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedömningar vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Läs mer. Programtid: 1997-2004; Finansiering: Mistra investerade 76 MSEK. Dessutom tillkom medel från näringslivet. Programvärd: Luleå tekniska universitet

Masterprogram i folkhälsovetenskap, Jämlik hälsa

Tisdag och fredag kl 10.00-11.30. Eventuella avvikelser kan förekomma. E-postadresser till Historiska institutionens. Prefekt: prefekt@hist.uu.se. Stf prefekt: karin.jansson@hist.uu.se. Studierektor på grundnivå: studierektor-gu@hist.uu.se. Studierektor på avancerad nivå: studierektor-ma@hist.uu.se Program på grundnivå. Ett program på grundnivå leder till en högskole-, kandidat- eller yrkesexamen och påbörjas efter gymnasiestudierna. Oftast är programmen på grundnivå treåriga, 180 högskolepoäng (hp), men det finns även kortare och längre program. Våra program på grundnivå Programmet vänder sig till dig som är intresserad av en bred samhällsvetenskaplig utbildning med internationell och historisk inriktning. Programmet ger kunskap om det internationella samarbetets framväxt, nuvarande utformning och funktion utifrån ett brett samhällsperspektiv samt om ekonomisk historisk utveckling globalt och i Sverige

Kulturnatten på Medicinhistoriska - Uppsala universitet

Kandidatprogram i historia - Stockholms universite

Här hittar du utbildningar inom Högskola / Universitet i Helsingborg. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan - så kontaktar utbildaren dig. Lycka till med ditt studiesökande Jönköping Universitys Historia Högskolan i Jönköping (HJ) inrättades vid högskolereformen 1977 och då organiserades den med fem institutioner, efter ett antal omorganisationer från och med 1987 tre: Ekonomi, Teknik samt Undervisning, kultur och information. 2015 bytte Högskolan i Jönköping namn till Jönköping University Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet är det enda lärosätet i Sverige, och ett av två universitet i Skandinavien att erbjuda ämnet egyptologi som heltidsstudier. Vårt utbildningsprogram omfattar alla områden av egyptologi från arkeologi i Egypten och Nubien, till språk och litteratur

Är du intresserad av samhället, nyfiken och vill ta reda på varför saker och ting är som de är? Gillar du dessutom att berätta om det för andra passar journalistutbildningen perfekt för dig. Du förbereds under dina år på JMG för en framtid som kvalificerad journalist. Du lär dig producera journalistik inom text, rörlig bild och ljud Våra Program 2021/2022. Anmälan till program hösten 2021 vid Campus Gotland är öppen 15 mars - 15 april. Så här gör du för att söka din utbildning vid Uppsala universitet. En podd om studenter. Med studenter. Lyssna på Marcus och några andra studenter vid Campus Gotland i Sainhaust Stories Uppsala universitet är ett svenskt statligt universitet i Uppsala. Det grundades 1477, vilket gör det till Nordens äldsta universitet, av ärkebiskop Jakob Ulfsson. Uppsala universitet har alltsedan stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta lärosäten och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta, samt bland världens 100 främsta inom samtliga discipliner. Det rankades på 86:e plats i världen i Times Higher Educations ranking av världens främsta.

Kursen består av fyra delar: 1 Historisk geografi som berör Europas och Sveriges historiska geografi och landskapets förändringar. 2 Landskapsarkeologi där man ur arkeologisk synvinkel studerar landskapet samt belyser hur det behandlas inom kulturmiljövården. 3 Den urbana kulturmiljön tar upp den byggda miljöns historia samt värderingar av den inom planering eller Miljöutmaningar i. Humanistiskt samhällsprogram Historia: Umeå universitet: 15.72: 15.27: 0.25: Humanistiskt samhällsprogram Idéhistoria: Umeå universitet: 12.15: 15.10: 0.30: Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa: Umeå universitet: 18.13: 18.90: 0.70: Idrottsvetenskapliga programmet: Umeå universitet: 15.84: 17.85: 0.6 Skolans historia, organisation och villkor, samt demokratins grunder och mänskliga rättigheter; Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap; Utveckling, lärande och specialpedagogik; Uppföljning och analys av lärande och utveckling; Bedömning och betygssättning; Vetenskapsteori och forskningsmetodi Utbildning. Programmet omfattar fyra och ett halvt års studier på heltid och leder till juristexamen. Information om hela programmets studiegång (kurs för kurs) kan ni se i utbildningsplanen. Programmet är en yrkesexamen som ger behörighet till vissa juridiska yrken, till exempel domare, advokat, åklagare och kronofogde

Programmet inleds med en gemensam introduktionskurs och fortsätter med kurser som är specifika för din valda inriktning och kurser som är gemensamma för alla inriktningar. I programmet varvas föreläsningar med studiebesök och fältstudier och dessutom förekommer yrkesverksamma gästföreläsare från arkiv, bibliotek och museer i de allra flesta kurser Karlstads universitet: 13.74: 18.08: 0.00: Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia: Karlstads universitet: 11.80: 11.91: 0.00: Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott: Karlstads universitet: 13.90: 13.63: 0.25: Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Kemi: Karlstads universitet: 12.75-1.40: Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik: Karlstads universitet: 11.8 Serieansvariga: Sten A°ke Bylund, f.d. fastighetsdirektör, tfn 070-648 67 85, och Ulf Johansson Werre, med.dr h.c., musiker, storbandsledare, universitetslärare, Uppsala universitet, tfn 018-30 28 09. Föreläsare vid samtliga tillfällen är Ulf Johansson Werre. Program 21 jan. Bix Beiderbecke - 20-talets impressionistiska trumpetlyriker Frågor om ämne, kurs eller program. Ny i Sverige och vill studera. alla är de produkter av historiens krafter. Grundkursen i historia är kronologisk uppbyggd och spänner från tiden för den moderna människans uppkomst och Göteborgs universitet Box 10 Hennes avhandling i historia vid filosofiska fakulteten lades fram 1883 vid Uppsala universitet. Ellen Fries beskrev sina upplevelser under studietiden i Uppsala dagböcker och brev. Hon var utestängd från studentlivet, med nationsfester och universitetshögtider, fick inte visa sig på gatan och knappt gå på föreläsningarna utan förkläde

Hamza brinner för klimatfrågor och internationella

Per-Arne Karlsson är docent i ämnesdidaktik med inriktning historia vid Stockholms universitet. Han har varit verksam dels som forskare i historia och didaktik, dels som lärare inom grund- och gymnasieskolan samt inom högskola- och universitet. Han har även arbetat som författare till läroböcker i historia Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet

Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala (Upphörd 1992-12-31) Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia; Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Ordinarie anmälan via Antagning.se till program med start hösten 2021 är nu stängd (öppen 15 mars - 15 april). Missade du att anmäla dig? Sen anmälan till höstens program öppnar 16 juli.Läs mer om sen anmälan.. Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2021 vid Campus Gotland Kontakta oss. Institutionen för Arkeologi och antikens historia LUX, Lunds universitet Box 192 221 00 LUND 046-222 00 00 (vxl) susanne.gustafsson ark.lu s Den 16 januari sände Vetenskapsradion Historia ett program om Ulleråkers förestående omvandling från nedlagt psykiatriskt sjukhus till modernt bostadsområde. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Marianne Andersson | Göteborgs universitet

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 LUND 046-222 00 00 info@ehl.lu.s Litteraturlista för HI1110 | Historia, grundkurs (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HI1110 vid Göteborgs universitet Tidslinjen berättar om Lysators historia. Den tar även med en hel del om andra händelser vid Linköpings universitet och i resten av världen, för att sätta Lysators historia i rätt perspektiv. Om du har information till tidslinjen, eller misstänker att något i den inte är korrekt, så bör du skicka e-post till bonte Utbildningen leder till Lärarexamen 180-330 högskolepoäng. inriktning mot grundskolans tidigare år, 210/240 hp. inriktning mot grundskolans senare år, 270 hp. inriktning mot yrkesämnen i gymnasieskolan, 180 hp. inriktning mot allmänna ämnen i gymnasieskolan, 270/300/330 hp Som student kan du välja mellan att läsa fristående kurser och att läsa program. Institutionen erbjuder ett sextiotal kurser och du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från vår institution, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med andra lärosäten

Det här programmet är unikt i Sverige. Byggingenjör. 180 hp. Anmälan stängd. Som byggingenjör är du med och skapar morgondagens samhälle och de fysiska miljöer som vi vistas i genom hela livet. Byggingenjörsprogrammets två inriktningar förbereder. Historisk-filosofiska fakulteten. Tel. växel 018-471 00 00 e-post histfil@histfilfak.uu.se. Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7 von Kraemers allé 2. Postadress: Box 256, 751 05 Uppsal

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program, först och främst att förbereder det dig för studier inom ekonomi eller juridik på högskolan. Du kommer även vara behörig till de flesta samhällsvetenskapliga utbildningarna på högskola eller universitet Det programmet som du nu läser här har du kursgaranti inom programmet, dvs du kommer att komma in på de kurserna (därför ska du lägga dem som dina Lägre prioriterade alternativ). Så - i första hand bör du söka till ett Nytt program; och i andra hand (lägre prioritet) - det programmet där du läser nu Kort historia och persongalleri. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet då Farmaceutiska institutet flyttade från Stockholm och införlivades i Uppsala universitet. 2006 utnämndes Anders Hallberg, professor i farmaceutisk kemi vid fakulteten,. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år Utbytesstudier vid University of California. Varje höst kan du söka ett antal avgiftsfria studieplatser vid University of California (UC). Lunds universitet annonserar platserna genom University of California Education Abroad Program Lund (UCEAP Lund). Mer information om programmet; Minor Field Studies (MFS

Historia I Karlstads universite

Historikerprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite

Masterprogram i historiska studier Histori

 1. The program offers students rigorous training in historical methods, foreign languages, and analytical and writing skills. Graduates have gone on to careers in fields such as government service, NGO work, and global business, as well as top-ranked doctoral programs in History and related disciplines. The MAGIC program is small and selective
 2. Throughout the program students work with advisors and other faculty members as they engage in coursework, prepare for and take the general exam, work as teaching fellows, and research and write the dissertation. On average it takes seven years to receive the doctoral degree*
 3. LDCs historia går tillbaka till en av de första datorerna i Sverige, SMIL (SifferMaskinen I Lund). Vårt uppdrag LDC är en självfinansierad leverantör av IT-tjänster i huvudsak till Lunds universitet
 4. Lunds universitet Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund Postadress: Box 114 , 221 00 Lund Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00. Sociologiska institutionen tillhör Samhällsvetenskapliga fakultete
 5. Historia. Konstforskning. Kulturarv. Litteraturvetenskap. Nordiska språk och litteraturer. Region- och kulturstudier. Språk. Språklig diversitet och digitala humaniora. Översättning och tolknin

Du som inte är student eller forskare/anställd på Uppsala universitet har för tillfället endast tillgång till Carolina Rediviva. Läs mer om öppettider, kurser, service på distans, forskarstöd och återlämning av böcker med mera Berätta din historia med Google Earth Möt tre personer som använder Google Earth för att skydda floder, inspirera studenter och besöka sina hemländer. Spel Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete

Om skolan | Norra Reals gymnasium

Historia A - Umeå universite

TFHS är en av två godkända skolor för kostnadsfri trafikflygarutbildning i Sverige Handelshögskolan i Stockholm bedriver internationellt framstående forskning inom nationalekonomi, finansiell ekonomi, företagsekonomi och angränsande forskningsområden

Vi är en handelshögskola med primärt privat finansiering, som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Cirka 2 000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå Vanliga, konstiga, nyttiga och viktiga växter. Släktskap, evolution, mångfald och funktion. Historia och Linné. För skola och förskola Projektinformation. INU-projektet och dess delprojekt DEX tog fram kravspecifikation för DISA och medverkade vid upphandlingen av systemet. DEX avslutades vid årsskiftet 2016/2017. Återstående punkter hanterades sedan inom delprojektet DEX2Go

Antagning.se - Anmälan till högskola och universite

En institution med bredd. Afrikanska och asiatiska språk och kulturer, de europeiska klassiska språken och lingvistik och språkteknologi. Vi erbjuder mer än 250 kurser och fyra program. Student. Information om dina kurser, registrering, schema, ditt studentkonto m.m. Kontakta oss The Public History Navigator is a consumer's guide to public history programs designed to help students prepare for, select, and succeed in a graduate public history program. Submission Information If you would like to create an entry for your program, please complete the online form here Malmö universitet Studentwebben Mina studier Tillbaka Stäng Mina studier Mina studier Schema, grupprum och lokaler Utbildningsplanen innehåller bland annat en lista över kurserna i ditt program. I kurslistan hittar du även kurslitteraturen för din kurs. Utbildningsinfo På gång. Undervisning.

UR Samtiden - Klimatfestivalen 2018: Så påverkarKlimatungdomar utmanar politiker | A-studion | TV | Arenan

Distansutbildning Lunds universite

Program: LALAM20hHI79-pgrp2, Ämneslärarutbildning, 270/300 hp Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp, 240 hp Program, 100% dagtid Malmö Historia/Engelska Datum: 2021-04-11 - 2021-10-1 media.medfarm.uu.s Programs of Study Bachelor's Degrees Applied Business & Information Technology Bas The BAS in Applied Business and Information Technology (#ABIT) program offers a unique hybrid degree that emphasizes business, entrepreneurship and technology skills. View Program Sustainable Science Management (SSM) bas In the Sustainable Science Management (SSM) program, we study advanced practices such as.

Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Malmö universite

Learn about our graduate programs at the University of Victoria. Skip to main content. COVID-19 Library A-Z Find a person Maps. Search Start page Search. Brightspace Email. University of Victoria. COVID-19 Library A-Z Find a person Maps. Search Sign in Online tools Sign out. Show menu. Graduate admissions Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet If you're not ready to pick a program, apply to the Faculty of Humanities, Faculty of Science or Faculty of Social Sciences and choose Area Undecided as your field of study. You'll start at UVic in a general first year with flexibility in what classes you take, and can declare your program after you've had time to explore your options and decide on your path Kontakta gärna Sveriges Radios forum för teknisk support där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Program, fristående kurser, forskarutbildning och annat utbildningsutbud Om institutionen, våra medarbetare, institutionsstyrelse och arbetsgrupper, lediga tjänster, vår historia och om Alumnföreningen Kontakta oss Adress, telefonnummer.

Sara Håkansson | Språk- och litteraturcentrum, Lunds

Den samlande ingången till tryckt och digitalt material vid Lunds universitet. Forskningsportalen Här söker du efter information om våra forskare, forskningsprojekt, publikationer med mera This program prepares students for a range of careers in law and business, and to work in a dynamic corporate environment. This program is marked by the fundamental elements of IE University: academic excellence, an entrepreneurial spirit, and an international environment Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet bedriver undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen vid institutionen är främst inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi, politisk ekonomi och offentlig ekonomi. Läs mer om nationalekonomiska institutione Institutionen erbjuder ett sjuttiotal kurser och två program. Kurser på grund- och avancerad nivå ges i det svenska språket, de nordiska grannspråken (norska, danska, isländska, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

 • Surrender at Stalingrad.
 • Felkodsläsare Saab 9 5.
 • Kaptenlöjtnant Finland.
 • Sfär ekvation.
 • Boplatsen Partille.
 • Art 82 BayBG.
 • Har ligger Luxor.
 • Douchebag 30L REA.
 • Trigonometri vinklar.
 • Que es un date en una relación.
 • Flytt av tunga saker.
 • Is hotkeynet safe.
 • Clue cells Gardnerella.
 • Tatranský orol.
 • Fritidsgårdar i Sverige.
 • Evenemang Kalmar 2020.
 • Como jugar Dark Souls 3 online con un amigo.
 • Gdansk historia.
 • Seglarskola Malmö.
 • Bond University Blueberry.
 • Minnesota Democrats.
 • Blåsor i munnen covid.
 • Musikschule Iserlohn Stellenangebote.
 • EURO 2012.
 • Konstnärsmaterial Linköping.
 • Flugzeug fertigmodelle 1/72.
 • Religionskunskap synonym.
 • Åka spårvagn i Helsingfors.
 • Är koldioxid en kemisk förening.
 • Kinderkrankenschwester Englisch.
 • Aktivitetsteori Engeström.
 • Perssons Pack Äkta hjärtan.
 • Greta Garbos sommarhus.
 • Blockflöjt Yamaha.
 • Möbler Gotland.
 • Jays test.
 • Lyko leverans innan jul.
 • La Bohème musikal.
 • Memoirs of Revolution by Emilio Aguinaldo summary.
 • Hercules airplane.
 • Online Dating Zahlen und Fakten.