Home

Kvarntorpshögen historia

Kvarntorps historia kan delas in i två epoker - före och efter 1941. Före, är det ett jungfruligt landskap och efter bryter infernot ut. Svavellukt, rök, sot, buller, slammer och svarta hål i marken där man hade grävt efter skiffer. Resterna av kaoset lades på hög och det är den vi står på nu - Kvarntorpshögen Kvarntorpshögens historia börjar under andra världskriget, då Sverige var avspärrat. 1940 började brytningen av oljeskiffer i Kvarntorp utanför Kumla. Stenen krafsades fram ur dagbrott och brändes i ugnar för att få fram oljan. Det hela var rena miljökatastrofen. Den extremt svavelhaltiga oljan fick hela Närkeslätten att stinka ruttna ägg Kvarntorpshögen är Sveriges största industriminne vars historia startade 1939 när man konstaterat att skiffern i området hade hög oljehalt. 1940 började regeringen undersöka möjligheterna till ett skifferoljeverk och 1941 bildades Svenska Skifferolje AB. Redan 1942 startade produktionen och höll på till 1966 Om Kvarntorpshögen. Här har vi samlat några länkar för dig som vill veta mer. Maila gärna till info@quiteright.se om du har tips om fler intressanta saker gällande trappan, högen och övriga Kvarntorpsområdet. Kvarntorps friluftsområde. Konst på hög. Broschyr, Konst på hög. Intressant artikel om högens historia

Kvarntorpshögen och dess historia om Sveriges oljeäventyr mellan 1940-66 har varit ett riktmärke på närkeslätten ända sedan skifferoljeutvinningen upphörde i slutet av 60-talet. Den 100 meter höga askhögen som finns kvar från oljeepoken har fortfarande varma partier inuti och man kan ibland se ånga sippra fram ur jorden För att komma upp högst på Kvarntorpshögen vilken är ca 100 m hög kan du välja trappan med 427 trappsteg eller köra bil på en slingrig grusväg. Högen är en slagghög och består av rester från oljeskifferindustrin i området under perioden 1942-1966. Högen är helt gjord av människor Kvarntorpshögen har en intressant flora med flera arter knutna till öppna torra marker. Här finns till exempel åkerrödtoppa. På högen växer också kungsljus och blåeld. Den rika växtligheten lockar till sig mycket insekter och flera rödlistade arter finns här, till exempel ängsmalmätare, mindre blåvinge och sexfläckig bastardsvärmare Området bär även på en spännande historia. Under skifferepoken (1940-1966) bröts skiffer i området och man utvann stora mängder olja, gas, ammoniak och svavel. Restavfallet tippades i en enorm askhög, som bildade Kvarntorpshögen. Kvarntorpshögen kan bestigas med bil eller till fots i trätrappan Det är alltifrån järnvägen, kyrkorna och den egna Fylstaskolan till istidens avtryck och tidiga fornlämningar. Det berättas hur Kvarntorpshögen och Kumlasjön blev till och varifrån ortens dricksvatten kommer. Det är industrierna - BOB, Bandfabriken, Ericsson, Lithells

Konst på Hög

Kvarntorpshögens historia - visitkuml

 1. Historia. År 1554 skrevs Quarnetorp. Namnet består av ordet kvarn, vilket lär ha åsyftat en sådan i den bäck som flyter förbi. Efterledet betyder torp = nybygge. Kvarntorp ligger i ett område med rikliga tillgångar av alunskiffer, kalksten samt sandsten
 2. Kvarntorpshögen är ett konstgjort berg som uppstod då man var tvungen att dumpa slaggprodukterna från när man försökte utvinna olja under krigstiden. Det ryker svavel ur den och på vissa ställen är det så varmt som 90 grader. Ännu mer förbryllande är att man på högen startat en konstutställning, Konst på hö
 3. Sedan tre år jobbar Helena Karlsén i kaffestugan längst upp på Kvarntorpshögen. - Det är 22 året kaffestugan funnits här. Man får höra en del roliga historier, både om när högen bygdes och om konstverken, säger Helena
 4. Kvarntorpshögen 1958 Att skifferoljeverket skulle bli en betydande arbetsgivare stod klart på ett tidigt stadium. Brytnings-och anläggningsarbetena sysselsatte närmare tusen personer. Eftersom Skånska cementgjuteriet, vilka utförde byggnationen, rekryterade personal från andra delar av landet, kände sig kommunen nödgad at
Resor i Sverige | Konst i industrimiljöer | Världens Resor

Avfallshögen som blev ett utflyktsmål - Ny Tekni

 1. Kvarntorpshögen är garanterat regionens största miljöhot och då måste detta ärende beredas brett parlamentariskt, Enigt fullmäktige såg till att avtalet om täckning av Kvarntorpshögen blev historia. En lång parad med jasägare steg upp i kommunfullmäktiges talarstol under tisdagskvällen. 5 okt 2018
 2. Kvarntorpshögen är ett barn av andra världskriget. Sverige var avspärrat men behövde olja till försvarsmakten. I Kvarntorp fanns den lättbrutna och oljerika alunskiffern. Snabbt kom en oljeutvinning igång. Till vilket pris som helst skulle olja fram
 3. Kvarntorpshögen och dess historia om Sveriges oljeäventyr har varit ett riktmärke på Närkeslätten ända sedan skifferoljeutvinningen upphörde i slutet av 60-talet. Den 100 meter höga askhögen som finns kvar från oljeepoken har fortfarande varma partier inuti och man kan ibland se ånga sippra fram ur jorden
 4. Kvarntorpshögen som består av varm aska är en rest efter brytningen av oljeskiffer 1940 blev kvar när verksamheten lades ner

För två år sedan stod Kvarntorpshögen i kommunpolitikens mitt. Ett avtal om att låta Fortum Waste.. Kvarntorpshögen är ett av våra märkligaste industriminnen. Idag ett populärt utflyktsmål och en annorlunda miljö för skulpturområdet Konst på Hög. Konsten i Kuml När man upprättar en skulpturpark är det sällan denna park har en historia, men Kvarntorpshögen har en fascinerande historia och är som en form av artificiell vulkan som fortfarande ryker. Jag tycker kommunen borde satsa än mer på att marknadsföra denna plats för det är verkligen en speciell omgivning Kvarntorpshögen är det enda beviset, idag, på vad som hände här ute på mitten av 1900 talet. Högen är idag full av konst, konst på hög. Men visst finns det fortfarande brinnande aska i högen, därför kan man inte röra sig hur man vill på högens alla områden Kvarntorpshögen är en stor slagghög i Kvarntorp i Kumla kommun, den når cirka 100 meter över marken, och med sina 157 meter över havet är den Närkesslättens högst belägna punkt. Högen är idag även förknippad med konstprojektet Konst på Hög.Vintertid finns där en slalombacke

Kvarntorpshögen - industriminne och tickande miljöbomb

Skadegörelse vid Kvarntorpshögen. Någon, eller några har dragit omkull en stor anslagstavla, med påföljd att fundamentet förstörts, vid uppfarten till Kvarntorpshögen och trappan. Flera andra skyltar är förstörda, tillbucklade. Händelsen är polisanmäld. Det är bara en i raden av skadegörelser vid och på högen i år Kvarntorpshögen: Fantastik utsiktplats! - se 8 omdömen, 23 bilder och fantastiska erbjudanden på Kumla, Sverige på Tripadvisor Svenska skifferoljeaktiebolaget, Svenska Skifferolje AB, SSAB, var en svensk petrokemisk industri som bildades hösten 1940. När andra världskriget bröt ut fick Sverige snabbt problem med oljeimporten. Den oljeförande alunskiffern kom då i fokus för intresset, eftersom denna kunde användas för att producera drivmedel. Under våren 1940 tillsatte regeringen en kommitté för att förbereda anläggandet av ett skifferoljeverk i Kvarntorp i Närke och samma höst bildades så. ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional: Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg

Om Kvarntorpshögen - BesegratTrappan

Kvarntorpshögen med omgivningar har på ett drygt decennium gått från miljökatastrof modell större till att bli stor tillgång för konstlivet, kumlabornas rekreation och turismen i bygden. Hela området har lyfts fram ur glömska och skam, restaurerats och fått läka - kommunens skamfläck har blivit något som invånarna kan vara stolta över Det är Kvarntorpshögen, Sannaheds historia som ett av landets största militära övningsfält skildras här. I slutet av 1800-talet övade över 2 000 man varje sommar Kvarntorpshögen och dess historia om Sveriges oljeäventyr mellan 1940-66 har varit ett riktmärke på Närkeslätten ända sedan skifferoljeutvinningen upphörde i slutet av 60-talet. I mitten av 90-talet fick två konstentusiaster idén att starta en konstutställning, Konst på Hög, på toppen av den 100 m hög Kvarntorps friluftsområde sydost om Kumla bär på en spännande historia. Under skifferepoken (1940-1966) bröts skiffer i området och man utvann stora mängder olja, gas, ammoniak och svavel

Konst på Hög - visitkuml

Kvarntorpshögen (Kumla, Sverige) - omdömen - Tripadviso

Kvarntorpshögen utanför Kumla är ett av våra märkligaste industriminnen. Den heta slagg som bildades när olja utvanns ur skiffer under andra världskriget skapade en slagghög som var över 100 meter hög. Högen är numera ett populärt utflyktsmål och en annorlunda utställningsmiljö för skulpturområdet Konst på Hög Vi går en rundslinga på ca 8 km från Högmans hage strax söder om Kvarntorpshögen. Samlingsplats: Coop Ladugårdsängen kl. 9.00. Kostnad: 30 kr för icke medlem. Reskostnad: 40 kr (för den som inte har egen bil) Då många inte vill ha passagerare med sig i bilen p.g.a. pandemin så uppmanar vi, att alla som kan tar sig med bil till. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m

Per Capita

Kvarntorpshögen - visitkuml

I motion 2017/18:505 yrkande 1 anför Christina Örnebjär (L) att Kvarntorpshögen är Sveriges största industriminne med en historia från 1939. Motionären tar bl.a. upp att Kumla kommun sedan dess har utvecklat området till ett rekreations- och friluftsområde med en fast konstutställning, Konst på hög Kumla är en tätort i Närke och centralort i Kumla kommun i Örebro län.Kumla ligger 4 km från den yttre stadsdelen Mosås i Örebro tätort Vår historia. I Kumla finns mycket historia att ta del av. Allt från unika museer till gravfält och rester av Kumlas födelseplats. Man brukade förr säga att I Kumla finns mer skomakare än folk, och under 1930-1950-tal var det inte någon överdrift Årsmöte på nätet den 28 maj 2020. Under den rådande pandemin valde Föreningen Bergslagsarkiv att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och höll den 28 maj 2020 för första gången inget traditionellt årsmöte i samband med en exkursion utan mötet hölls via den digitala mötestjänsten Zoom

Några klasser åkte en dag till Kvarntorpshögen, som byggdes av oljeskiffer efter andra världskriget. Vi hade också en expert som kom till skolan för att prata om Kvarntorpshögen. Genom det kunde vi diskutera hållbara samhällen i relation till Kvarntorpshögen, som inte var särskilt hållbar för Sverige En guidad visning av slottet stod som nästa punkt på programmet. En mycket kunnig guide tog oss med genom slottets historia från tidigt 1800-tal till idag. Kan rekommenderas för den som är intresserad av inredning genom tiderna. Från slottet fortsatte färden med båt ut i Vätterns norra skärgård. Under båtfärden serverades en god lunch Det här cykelpaketet tar dig till Kumla i Närke med två dagars omväxlande MTB-cykling i kombination med en trevlig kvällsaktivitet. Utmed lederna kommer du att få upptäcka sevärdheter som det vattenfyllda dagbrottet Nordsjön, gården Lugnet, Hällkistans naturreservat och den unika skulpturparken uppe på Kvarntorpshögen - Konst på Hög Örebro har ett brett utbud av konst, historia, teater och musik. visitorebro.se/kultur Musik Allt från jazz och blues till rock och pop. Den 17/8 blir det åter Önskekonsert i Stadspar-ken med Svenska Kammarorkestern och årets artist är Anna Bergendahl. Förra året drog kon-serten ca 6000 besökare. I september, 4-7/9, ä

Kvarntorps friluftsområde - visitkuml

Hösten inleds med en utflykt till Kvarntorpshögen där Bert Allard berättar om högens historia. Övriga aktiviteter kommer att fastställas efter årsmötet utifrån de tips/önskemål som framkommit vid medlemsmötena och vid årsmötet. Idéer finns om besök vid Örsta galleri och/eller Stadra Det finns alltid en vinst i allting. När det gäller konst så är det dramatik och skapar historia. Lars Vilks, konstnär. Anders Liljeqvist Johanna Zachhau morgonen@sverigesradio.se P4 Kristiansta

Treor kan Kumlas historia - Sydnärkenyt

- Under sommaren pågår det även en utställning på slottet om slottets historia till vilken det är fri entré. Jag vill också passa på att rekommendera Kvarntorpshögen i Kumla. Antingen kan du gå trappan upp som är 427 trappsteg eller så tar du bilen, beroende på om du vill ha motion eller inte Handelsstaden Örebro nr 6-201 av Håkan Persson och Hans Waern Beskrivning av området Kvismaredalen tillhör ett av norra Europas främsta fågelområden i sitt slag. Kvismarens hyser Närkes enda fågelstation och området är viktigt för både häckande och rastande fåglar. Då Kvismareområdet är så pass stort och hyser flera bra observationsplatser, kommer följande 'underlokaler' beskrivas var och en för si Semlans historia. P4 Örebro Sveriges Radio. February 15 at 10:42 PM · Fridas skolarbete om semlans historia håller än idag! Related Videos. 0:16. Kvarntorpshögen, Kumla Hässlebergsområdet, Hallsberg Väderkvarnsbacken, Askersund Skidstadion,.

Kvarntorpshögen är som att stå på en. nybildad isländsk vulkanö. En som tidigare än de flesta. andra såg framtidens landskap. var landsantikvarie Bertil Waldén, som redan 1959 skrev så här om. Kvarntorp: Är nu detta någon. riksolycka. Ett stycke naturmiljö har. gått till spillo, javäl. Men i dess ställe. har kommit ett absolut fantastiskt Kvarntorpshögen är en 157 meter hög slagghög belägen i Kvarntorp precis utanför Kumla. Välkomna till Skoindustrimuseet i Kumla Skotillverkning, Historia, Skomode och Skoförsäljning Årets Mån-fre 13-17, lör-sön 13-16 68 Arbetslivsmuseum 2017 Sveavägen 19, Kumla, Tel. 019. Bilden på omslaget visar en utsikt från Kvarntorpshögen över odlingslandskapet och skogen med Kilsbergen som fond i nordväst den 21 augusti 2012. »Kulturmiljöprogram för Kumla kommun« mångfalden i områdets historia och är en självklar tillgång för alla invånare

Kvarntorp - Wikipedi

Kvarntorpshögen - konst på hög nivå För tjugo år sedan bestämde två vänner att Kvarntorpshögen med sina 100 meter var det perfekta stället att bygga en konstexposition. Idag stoltserar toppen med över 30 konstverk vilka alla gör Kvarntorpshögen till en enda stor skulpturpark, vilken årligen får ett nytillskott Publicerat i Allehanda, Berättande, Historia, Resmål | Märkt Alvastra, Bröllop, Bunn, Kävesta, Kvaddans, Kvarntorp, Kvarntorpshögen, Landsbygd, Midsommar, Natur, Närke, Odensbacken, Papa Dee, Pålsboda, Särkind, Sköllersta, Tarsta, Tisaren, Touris Dels till delar av Kvarntorpshögen, Växer de igen blir det svårt för nuvarande, och ännu svårare för nästkommande, generationer att se historiens spår i skogsmarken Det finns inte bara konst att upptäcka där uppe på Kvarntorpshögen. Musik på hög har besökts av artister som exempelvis Brolle, Lisa Nilsson och Eva Eastwood. I år kommer Kalle Moreaus och hans band Hej Kalle på besök 1 augusti Orten ingick till 1906 i Kumla tingslag, därefter till 1927 i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslag, sedan till 1948 i Hallsbergs tingslag och slutligen till 1971 i Västernärkes domsagas tingslag. Från 1971 till 2001 ingick Kumla i Hallsbergs domsaga för att från 2001 ingå i Örebro domsaga

Kvarntorps friluftsområde

Streama nöje och underhållning för hela familjen. Se populära program som Bäst i test, Mästarnas mästare och Carina Bergfeldt online. Här hittar du roliga tävlingar, artister med den senaste musiken och intervjuer med svenska och internationella kändisar NATUR KULTUR HISTORIA den 19-20 augusti 2020 Pris: 2,180 /person i dubbelrum, enkelrumstillägg 250 kr En 13.45 Kvarntorpshögen, guidning av Konst på Hög 15.00 Avresa mot Solna Ca.16.20 Kaffepaus (ingår ej i priset) Åter i Solna ca 18.30 Du anmäler dig till.

Kvarntorpshögen. Publicerat av Johan 2012/08/01 Lämna en kommentar till Kvarntorpshögen. Passerade högen och tog några bilder på toppe Historia; Historiska dokumentärer; Hobby; Humaniora; Humor; Humorklassiker; Humor - Öppet arkiv; Husdjur; Hus & hem; Hälsa; Till navigatione Tiden var inne för att presentera min skulptur som skall resas på Kvarntorpshögen utanför Kumla. Som ersättning för den nedbrunna träskulpturen Waaaall. Det blir en metallskulptur efter nedanstående skiss: Skulpturen kommer att vara ca 11 meter hög och bär titeln Corona Skifferoljebolagets verksamhet följde för- Med andra ord, alunskiffern innehöll uran utom Kvarntorpshögen en helt fårskt och uran sönderfaller i radium som i sin tur framtagen biprodukt med på köpet. 1964 ger upphov till gasen radon.22Lättbetongen hade Skifferoljebolaget börjat framställa från Kvarntorp och Hällabrottet, som på så kallad kalksandsten, det vill säga kross- grund.

SevärdheterKonstverken på Konst på Hög

Kvarntorpshögen, kvarntorpshögen är en cirka 100 meter hög

Besegrat Trappan?Upplev Kumla – på ditt sätt!

Genom årens lopp har det observerats flera halsmärkta svanar i Tysslingen. Under senare år har dessa dokumenterats och ibland finns det en liten historia var svanen är märkt och var den har observerats. Här kommer några av de halsmärkta svanar som observerats och fotograferats i Tysslingen. Gul halsring 6R82 och 6R86 Den 13 augusti 2000 [ I eftermiddag blir det Kvarntorpshögen med en kompis. Första gången jag ska ge mig på trappan. Bävar lite för det men det är en utmaning. Vad gör du idag? Ha en fin dag! Kram Christin Historien om denna sällsamma plats börjar redan på stenåldern. Banan ligger på ett kulturhistoriskt område, i närheten finns t ex Hällekistorna i Yxhult, runstenen vid Vesta, domarringen och högarna vid Hjortsberga, alla minnen av våra första Kumlingar runt 1800-1500 f kr. Vid Högtorp ligger fornlämningarna under mark, varför vi döpt 4:e och 5:e hålen till Boplatsen respektive Stenkumlet Nu är boken här, Närkes Fågelvärld som beskriver vilka förändringar som skett i fågellivet i landskapet sedan 1970-talet. Bokverket på 400 sidor kostar 450 kronor och kan beställas genom projektledaren Ronnie Lindqvist: 070-2621417 eller lindqvist_ronnie@hotmail.com 178 arter häckande arter Bokverket Närkes Fågelvärld redovisar resultat av de två omfattande inventeringar som. Konst på Hög & Kvarntorpshögen. Unik skulpturpark med ett 30-tal konstverk på toppen av Kvarntorpshögen. Öppet: Alla dagar kl 10-20, kaffestuga kl 10-17. Kvarntorps friluftsområd

 • Bayswater Hotel Sports Bar menu.
 • Sixt bilhyra.
 • Skärmskydd Honor 9.
 • Vimeo upload.
 • Parfymkurs.
 • Tragbarkeitsberechnung.
 • Plattformar.
 • Biologi 1: Ekologi prov.
 • Djinn movie.
 • Erthal Sozialwerk Fahrrad.
 • Metal and Wine.
 • Megabox HD online.
 • The Girl King movie ending.
 • Utlysning stipendium.
 • CSN berättigad betyder.
 • Alt Borkum Inhaber.
 • Härryda parkering boende.
 • Score Kompass Login.
 • Slager radio hungary.
 • ZIEMANN Bewerbung.
 • LeoVegas aktie.
 • Filthy frank 2.
 • The Strain season 1 recap.
 • Norsjö nyheter.
 • Little does she know Karaoke.
 • Ultimate Gossip Girl quiz.
 • Grad celsius.
 • Matrei in Osttirol Skigebiet.
 • Psykologi för gymnasiet 1 och 2a.
 • On the bottom from Survival in Auschwitz.
 • GLONASS.
 • Universitet i Rotterdam.
 • Kajak Stockholm.
 • Skörda tomater.
 • Garde församling.
 • Jersey gardens food court.
 • Erich Fromm To Have or to Be.
 • Are steroid receptors lipids or glycolipids.
 • Cerclage piekst.
 • Komplet pierścionek zaręczynowy i obrączka.
 • 500 internal server error blizzard Store.